O firmie

Informacje prawne

Kontakt

sendmoments GmbH
Goethestr. 66
80336 München, Niemcy


+48 58 881 01 12
kontakt@sendmoments.pl
www.sendmoments.pl

Ust.-ID

DE274469057


Numer kontrolny

143/179/81253


Zarząd

Andreas Schulz, Michael Nadler

Rejestracja w

Amtsgericht München


Numer rejestru

HRB 189604


Odpowiedzialny za treść

Michael Nadler, Goethestr. 66, D-80336 München, Niemcy

Prawne wskazówki do korzystania z serwisu

Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronach internetowych, sendmoments.pl stanowią własność sendmoments GmbH i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Niezależnie od powyższego, kopiowanie wskazanych powyżej materiałów do jakiegokolwiek innego serwera lub miejsca w celu ich publikacji, reprodukcji lub dystrybucji jest całkowicie zakazane.

Zabrania się modyfikowania, kopiowania, dystrybuowania, transmitowania, reprodukowania, publikacji, udostępniania publicznie, wykorzystywania dla celów gospodarczych, jakichkolwiek materiałów, które są zamieszczone  na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody sendmoments GmbH.


Prawa autorskie zdjęć

GettyImages

Fotolia

Photocase