Ochrona danych osobowych

Kupuj bezpiecznie

Polityka prywatności

Ochrona i bezpieczeństwo danych klientów i użytkowników mają wysoki priorytet dla firmy sendmoments GmbH oddział w Polsce.

Ochrona Twoich danych osobowych podczas naszych wszystkich procesów handlowych jest więc dla nas szczególnie ważną sprawą. Ta polityka o ochronie danych określa, które informacje są pobierane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Ewidencja i przetwarzanie danych osobowych

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, nasze serwery zapisują standardowo czasowo dane dostępu, tzn. adres IP Twojego dostępu, strony internetowe, które u nas odwiedzasz jak i datę oraz godzinę odwiedzin. Dane osobowe są zapisywane tylko w przypadku, gdy dobrowolnie nam je przekażesz np. w ramach składania zamówienia. W poszczególnych formularzach do wypełniania lub kontaktowych informujemy Cię o przeznaczeniu pobieranych danych.

Używanie i przekazywanie danych osobowych i ich przeznaczenie

Twoje dane będą używane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych tylko w celach związanych z realizacją zamówienia i poszczególnymi pobraniami danych, i w celu pilnowania własnych słusznych interesów handlowych, a w szczególności technicznej administracji stron internetowych. Tylko jeżeli wcześniej udzielisz nam na to pozwolenia, użyjemy tych danych również w ankietach związanych z produktem lub w celach marketingowych. Przekazanie danych osobowych instytucjom państwowym następuje tylko w ramach nakazujących przepisów prawnych. Prywatnym osobom trzecim Twoje dane nie zostaną okazane bez Twojej wyraźnej zgody. Nasi współpracownicy są przez nas obowiązani do zachowywania poufności i miarodajnego zachowania przepisów ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa

sendmoments GmbH stosuje wszelkie środki techniczne zaradcze w celu ochrony Twoich danych przed niewłaściwym ich wykorzystaniem, przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami lub przed dostępem nieupoważnionych osób. Nasze procedury bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane, zgodnie z rozwojem technologicznym.