Regulamin

Regulamin sklepu

§ 1 Słownik pojęć

1. Usługodawca – sendmoments GmbH, wpisany do Amtsgericht München numer rejestru HRB 189604, numer kontrolny 143/179/81253, identyfikator podatkowy DE274469057, adres: Goethestr. 66, D-80336 München, Niemcy.
2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.sendmoments.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje Usługi.
3. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w serwisie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy o dzieło za pośrednictwem serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Usługa – wykonanie i dostawa Produktu przez Usługodawcę, na podstawie wytycznych przesłanych przez Klienta.
7. Produkt – spersonalizowana przez Klienta kartka, w szczególności zaproszenie, podziękowanie, winietka, karta menu i inne wydruki, które mogą być przedmiotem Zamówienia.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie Usługi przez Usługodawcę, złożone za pomocą Serwisu, telefonicznie lub e-mailem, określające parametry, ilość Produktów oraz sposób zapłaty.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia umowy i wykonania Usługi.
2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Ceny prezentowane w serwisie www.sendmoments.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena ma charakter wiążący w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
4. Oferta Usługodawcy obowiązuje na terenie Polski.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów plików zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w projektach zamawianych Produktów).

§ 3 Składanie i realizacja Zamówień

1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
 1) za pośrednictwem Serwisu wypełniając interaktywny formularz,
 2) telefonicznie pod numerem przeznaczonym do składania Zamówień, dostępnym na stronie Sklepu (w zakładce „Kontakt”)
 3) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie Serwisu (w zakładce „Kontakt”).
2. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędne jest określenie parametrów (wybranie motywu, dodanie indywidualne tekstów, zdjęć oraz ewentualnych innych spersonalizowanych elementów) i ilości Produktu, wybranie sposobu płatności oraz podanie danych osobowych i kontaktowych.
3. Składając Zamówienie poprzez Serwis Klient potwierdza poprawność określonych przez niego parametrów Produktu (w tym tekstu) poprzez zaznaczenie pola "Dane są poprawne". W przypadku złożenia Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną Klient potwierdza poprawność parametrów Produktu drogą mailową lub telefoniczną - akceptując projekt przesłany przez Usługodawcę.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. Jeśli po otrzymaniu automatycznego e-mail będącego potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient chciałby nanieść zmiany w projekcie Produktu zobowiązany jest w ciągu 24 godzin wysłać do Usługodawcy e-mail na adres kontakt@sendmoments.pl z opisem wszystkich dodatkowych zmian. Po naniesieniu zmian przez Usługodawcę, Klient otrzymuje podgląd projektu Produktu do akceptacji.
6. W przypadku Zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie Klient otrzymuje tą samą drogą potwierdzenie od Usługodawcy z informacją o wszystkich istotnych warunkach Zamówienia.
7. Jeśli w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia Usługodawca nie skontaktował się z Klientem w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oznacza to, że przyjął Zamówienie do realizacji (pod warunkiem uiszczenia przez Klienta zapłaty za Produkt). W pozostałych przypadkach Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, co oznacza zawarcie umowy o wykonanie Produktu.
8. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 1) przelewem na rachunek bankowy,
 2) za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub PayPal.
 3) kartą kredytową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)
9. Klient powinien zapłacić za zamówiony Produkt w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca.
10. Usługodawca realizuje dostawę Produktów w następujący sposób:
 1) kurierem,
 2) Pocztą Polską (tylko w przypadku Produktów próbnych w ilości do 3 szt.).
11. Informacje o kosztach związanych z dostawą Produktów są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Produktu i ponoszone są przez Klienta.
12. Usługodawca realizuje Usługę przeciętnie w terminie od 4 do 8 dni roboczych od dnia otrzymania przelewu za Produkt i akceptacji projektu przez Klienta (jeżeli Klient wniósł o dokonanie zmian w projekcie).
13. Dowodem wykonania Usługi jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce.
14. Klient odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 4 Reklamacja

1. Konsumentowi z tytułu niezgodności towaru z umową lub innemu Klientowi z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy lub za pomocą poczty e-mail ma adres kontakt@sendmoments.pl
3. Przy składaniu reklamacji Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań wobec Usługodawcy.
4. Odsyłając reklamowany Produkt Usługodawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku Usług świadczonych Konsumentom, reklamacje Produktu z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
6. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów niebędących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Klient niebędący Konsumentem.
7. Z uwagi na indywidualny charakter Produktów ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych na stronie Serwisu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klienta przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Ze względu na fakt, że Produkty są świadczeniem o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu oraz ściśle związane z jego osobą, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania Produktu (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
2. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Dodatkowo: GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI
W sendmoments dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli zadowoleni z każdego dokonanego u nas zakupu. Dlatego postanowiliśmy zaproponować naszym klientom 100% Gwarancję satysfakcji mimo, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie mamy obowiązku przyjmować zwrotu od klienta. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że sprzedawane przez nas produkty są świadczeniem o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu oraz ściśle związane z jego osobą. A ponieważ klienci są dla nas najważniejsi, postanowiliśmy zrezygnować z tego ograniczenia.
Warunki konieczne do skorzystania z Gwarancji satysfakcji:
Jeżeli nie będziesz zadowolony z zamówionych produktów, możesz je nam zwrócić w ciągu czterech tygodni od otrzymania zamówienia. A my przygotujemy Ci nowe produkty zgodnie z Twoimi wskazówkami i prześlemy bezpłatnie lub zwrócimy pieniądze. Warunkiem otrzymania zmienionego zamówienia jest odesłanie nam produktów, które nie spełnią twoich oczekiwań. Aby dowiedzieć się więcej lub skorzystać z Gwarancji satysfakcji skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, najpóźniej 4 tygodnie od momentu otrzymania zamówienia. Gwarancja satysfakcji nie obowiązuje w sytuacji gdy podane zostały nam błędne dane do projektu (błędy w pisowni, w układzie tekstu, gramatyce), została błędnie zamówiona ilość kartek lub towar został uszkodzony po otrzymaniu zamówienia. Dlatego prosimy bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie dane przed złożeniem zamówienia. Nasza Gwarancja satysfakcji nie ma wpływu na Twoje prawo do Reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Klient wypełniając formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając formularz Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Usługi przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Usługi.
4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi.
6. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowe informacje w zakresie cookies znajdują się w zakładce „Korzystamy z cookies” na stronie głównej Serwisu.
7. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności zawarte są w odrębnej zakładce „Ochrona danych”, zamieszczonej na stronie Serwisu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie serwisu www.sendmoments.pl.